Nasza Fundacja powstała z radości życia, siły i energii działania. Staramy się radością i wytrwałością zarażać innych. Nasze motto to:
Nowy punkt widzenia,
Nowy styl bycia,
Nowy sposób działania,
Naszymi projektami obejmujemy przede wszystkim ekologię, kulturę, edukację i działania integracyjne. Wspieramy i promujemy:
Kulturę i sztukę na każdej płaszczyźnie życia społecznego,
Tworzenie warunków sprzyjających dostępności do dóbr kultury osobom niepełnosprawnym w tym dzieciom i inicjatywy zmierzające do przeciwdziałania wykluczeniu
Inicjatywy związane z ochroną środowiska,
Inicjatywy edukacyjne oraz prospołeczne,
Tworzymy jednostki wyspecjalizowane w danych dziedzinach , które działają w ramach naszej Fundacji promujące m.in. teatr, edukację , integrację,ekologię, plastykę i muzykę:
Istnieją już:
Ekoteatr.com.pl
Reggaefestbialoleka.com

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

Wydarzenia

Najnowsze

Projekty